Lägre omsättning och resultat för Enea

Enea redovisar minskande omsättning och vinst under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget uppger att coronapandemin har orsakat förseningar i enstaka kundprojekt.

”Huvuddelen av Eneas affär är stabil, tack vare en hög andel återkommande intäkter från försäljning av programvara som är kritisk för kundernas fortsatta drift av telekom- och företagsnätverk över hela världen. Coronapandemin har dock inneburit vissa förseningar i enskilda kundprojekt och investeringsbeslut. Vi förväntar oss att liknande störningar kan inträffa så länge pandemin påverkar våra nyckelmarknader”, säger vd Jan Häglund.

Omsättningen sjönk 5,9 procent till 226,8 miljoner kronor (240,9). Förra året inkluderade en intäkt på 20 miljoner relaterat till en förlikning med en större kund.

Rörelseresultatet blev 22,6 miljoner kronor (62,2), med en rörelsemarginal på 10,0 procent (25,8).

Justerat rörelseresultat utföll på 40,5 miljoner kronor (65,7), med en justerad rörelsemarginal på 17,9 procent (27,3).

Resultatet efter skatt blev 17,0 miljoner kronor (41,4), en minskning med 58,9 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,80 kronor (2,14), vilket innebär en minskning med 62,6 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 62,2 miljoner kronor (93,3).

”Vårt mål om en rörelsemarginal på över 20 procent kvarstår. Osäkerheten på kort och medellång sikt har dock ökat på grund av coronapandemin. Dess följdverkningar kommer med stor sannolikhet att både försena projekt på annat sätt negativt påverka våra affärer, vilket riskerar att skapa variationer i resultaten för kommande kvartal”, skriver Jan Häglund i sitt vd-ord.

Enea ser fortsatt positivt på marknadsutsikterna för programvara i telekom- och företagsnätverk. Bolaget ser även potential för nya lösningar inom virtualisering, cybersäkerhet och 5G vilket gör att investeringar fortsätter i produktutveckling och innovation för långsiktig organisk tillväxt.

”Utöver detta fortsätter vi att söka möjliga förvärv som kan stärka vår marknadsposition och långsiktiga intjäningsförmåga. Sammantaget bedömer vi dock att konsekvenserna av coronapandemin kommer att påverka vår omsättning negativt för 2020”, avslutar Jan Häglund.