Leovegas ebitda-resultat något lägre än väntat

Bettingbolaget Leovegas redovisar en omsättning i linje med förväntat under första kvartalet. Bolaget rapporterar en något lägre än väntad ebitda-vinst.
Omsättningen steg 3,6 procent till 89,4 miljoner euro (86,3). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 88,6.

Ebitda-resultat blev 9,0 miljoner euro (7,2), väntat 10,1, med en ebitda-marginal på 10,1 procent (8,3).

Rörelseresultatet blev 2,2 miljoner euro (0,6). Rörelsemarginalen var 2,5 procent (0,7).

Justerat rörelseresultat utföll på 6,3 miljoner euro (4,8), med en justerad rörelsemarginal på 7,0 procent (5,6).

Resultatet efter skatt blev 2,3 miljoner euro (-0,03).

Resultat per aktie hamnade på 0,02 euro (0,00).

Kassaflödet från den löpande verksamheten under kvartalet uppgick till 10,5 miljoner euro (5,9).

Antalet deponerande kunder uppgick till 413 269 (388 747), en ökning med 6 procent.

Preliminära intäkter i april uppgick till 37,6 miljoner euro (30,5) motsvarande en tillväxttakt på 23 procent. Tillväxten har påverkats positivt i marknader där Leovegas genomfört produktförbättringar samt inom marknader där den landbaserade spelindustrin för närvarande är nedstängd. Den kraftigt minskade andelen sportevents har samtidigt påverkat tillväxten negativt under april, skriver bolaget.

”Bedömningen är att covid-19 än så länge har haft en neutral till något negativ effekt för LeoVegas intäkter på den svenska marknaden. Bedömningen är samtidigt en något ökad effekt på de internationella intäkterna i samband med att landbaserat spel flyttas online”, skriver bolaget.