Leovegas justerade ebitda strax under förväntningarna

Kasinobolaget Leovegas redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Det justerade ebitda-resultatet var cirka 1,8% lägre än förväntat.
Leovegas
.
Intäkterna steg 8,2% till 96,7 miljoner euro (89,4). Exklusive Tyskland uppgick den organiska tillväxten till 19%. Väntat var 97,8 miljoner euro enligt Factset.

”Vi är nöjda med starten på året och ökade intäkterna med 8% under det första kvartalet. Exkluderat Tyskland, som påverkats av restriktioner kopplat till den kommande regleringen, var tillväxten hela 19%. Vår tillväxt har främst drivits av vår lojala kundbas som nådde en ny rekordnivå under perioden. Vi har bibehållit en hög investeringstakt och uppnår trots detta en justerad EBITDA-tillväxt om 22%, drivet av vår skalbarhet och en god kostnadskontroll”, skriver VD Gustaf Hagman.

Ebitda-resultat blev 10,4 miljoner euro (9,0), med en ebitda-marginal på 10,8% (10,1).

Justerat ebitda-resultat uppgick till 10,9 miljoner euro (9,0), med en justerad ebitda-marginal på 11,3% (10,1). Väntat var ett justerat ebitda-resultat på 11,1 miljoner euro.

Rörelseresultatet blev 3,6 miljoner euro (2,2), med en rörelsemarginal på 3,7% (2,5).

Justerat rörelseresultat utföll på 8,2 miljoner euro (6,3), med en justerad rörelsemarginal på 8,5% (7,0).

Justerat resultat per aktie blev 0,07 euro.

Preliminära intäkter i april uppgick till 32,7 miljoner euro vilket kan jämföras med fjolårets siffror som landade på 37,5 miljoner euro, vilket motsvarar en negativ tillväxt på 13%. Exkluderat Tyskland ökade intäkterna med 4%.

Leovegas, MEUR Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 96,7 89,4 8,2%
EBITDA 10,4 9,0 15,6%
EBITDA-marginal 10,8% 10,1%
EBITDA, justerat 10,9 9,0 21,1%
EBITDA-marginal, justerad 11,3% 10,1%
Rörelseresultat 3,6 2,2 63,6%
Rörelsemarginal 3,7% 2,5%
Rörelseresultat, justerat 8,2 6,3 30,2%
Rörelsemarginal, justerad 8,5% 7,0%
Nettoresultat 2,4 2,3
Resultat per aktie, EUR 0,02 0,02
Resultat per aktie, justerat, EUR 0,07 0,06