Lundin Mining ökade nettoresultatet mer än väntat

Gruvbolaget Lundin Mining redovisar en omsättning som var högre än väntat under fjärde kvartalet. Nettoresultatet var positivt och var bättre än väntat.
Lundin Mining
Omsättningen sjönk 6,8% till 529,5 miljoner dollar (568,4). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 476.

Justerat ebitda-resultat uppgick till 234,8 miljoner dollar (234,6).

Resultatet efter skatt blev 120,8 miljoner dollar (93,2), analytikerkonsensus 75.

Resultat per aktie hamnade på 0,16 dollar (0,13). Justerat resultat per aktie blev 0,15 dollar (0,13).

Likvida medel uppgick till 141,4 miljoner dollar (250,6).

Justerat operativt kassaflöde uppgick till 172,7 miljoner dollar (186,4).

Bolaget aviserar också höjd kvartalsutdelning med 50% till 0,06 kanadensiska dollar (0,04).

VD Marie Inkster säger i en kommentar att man ser fram emot ett spännande och givande år för Lundin Mining.

Lundin Mining, MUSD Q4-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 529,5 476 11,2% 568,4 -6,8%
EBITDA, justerat 234,8 234,6 0,1%
Nettoresultat 120,8 75 61,1% 93,2 29,6%
Resultat per aktie, USD 0,16 0,13 23,1%
Resultat per aktie, justerat, USD 0,15 0,13 15,4%
Likvida medel 141,4 250,6 -43,6%

Konsensusdata från Bloomberg