Mäklare ser fortsatt efterfrågan på stora bostäder

Sveriges fastighetsmäklare tror inte att en återgång till mer normala konsumtionsmönster kommer leda till att efterfrågan på stora bostäder minskar. Det visar SBAB:s Mäklarbarometer.
Bostad, huspriser, boprisförväntningar
Foto: Fredrik Sandberg / TT

Fastighetsmäklarna tror att efterfrågan på stora bostäder håller i sig även om vi svenskarna återgår till mer normala konsumtionsmönster, skriver SBAB.

”Jag tror också att efterfrågan på större bostadsyta kommer att vara fortsatt stark framöver, om än inte fullt lika stark som mitt under pandemin. Vi är många som vant oss vid att kombinera kontors- och distansjobb och min gissning är att de flesta arbetsgivare kommer att fortsätta erbjuda den möjligheten”, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

”Låga räntor gör bostadsmarknaden motståndskraftig”

SBAB skriver att mer än pandemin kan ligga bakom den stora efterfrågan på större bostadsyta, exempelvis demografi. De pekar på att det mellan 1985 och 1995 föddes många barn som nu är i en ålder då man bildar familj och därför efterfrågar större bostadsyta. Dock har inte utbudet ökat i takt med efterfrågan.

”Som med mycket annat går det inte att peka ut en enskild faktor som påverkar. Demografiska faktorer i kombination med möjligheten till distansarbete gör att efterfrågan på stora bostäder hålls uppe”, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.