Mäklare tror på oförändrade bostadspriser

Majoriteten av tillfrågade mäklare i SBAB:s kvartalsvisa mäklarbarometer spår oförändrade bostadspriser under det tredje kvartalet.
Foto: Foto Fredrik Sandberg/TT

En större andel mäklare tror på stigande priser för villor än för bostadsrätter i samtliga tre storstadsområden.

“Det som står ut i denna prognos är skillnaden i hur bostadsrätts- respektive villamarknaden bedöms utvecklas under tredje kvartalet. Det är en betydligt mer positiv prognos för villamarknaden. För att nämna några eventuella orsaker så påverkar det låga villautbudet när färre vill sälja. Det tillkommer inte så många nya villor i form av nyproduktion”, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB, i ett pressmeddelande, och fortsätter:

Så här bedömer fastighetsmäklarna att bostadspriserna utvecklas under tredje kvartalet i år:

Ökar kraftigt Ökar något Oförändrat Minskar något Minskar kraftigt
Stockholm Bostadsrätt 2 20 61 16 2
Stockholm Småhus 8 39 50 2 1
Göteborg Bostadsrätt 0 14 66 20 0
Göteborg Småhus 2 17 78 2 1
Malmö Bostadsrätt 0 11 80 9 0
Malmö Småhus 1 30 66 2 0

“Det faktum att man traditionellt är äldre när man köper villa leder till en starkare kundgrupp. Färre har sannolikt påverkats av corona och fler har vinst från tidigare bostadsaffärer. Bostadsrättsköparna är i genomsnitt yngre och många arbetar sannolikt i branscher som påverkats negativt av corona. Utbudet är också stort.”

Ökat utbud Oförändrat utbud Minskat utbud
Stockholm Bostadsrätt 29 33 38
Stockholm Småhus 39 39 22
Göteborg Bostadsrätt 36 36 28
Göteborg Småhus 26 59 15
Malmö Bostadsrätt 15 66 19
Malmö Småhus 28 66 6

 

I Stockholm tror en majoritet av mäklarna på ett stabilt kvartal när det gäller priserna. Fler tror på ett minskat utbud av bostadsrätter och ett oförändrat eller ökat utbud av villor. Efterfrågan på bostadsrätter väntas vara oförändrad och efterfrågan på villor öka.

Vad gäller Göteborg tror mäklarna på ett ökat eller stabilt utbud på bostadsrätter och ett oförändrat utbud på villor. Efterfrågan väntas vara stabil.

 

Ökad efterfrågan Oförändrad efterfrågan Minskad efterfrågan
Stockholm Bostadsrätt 34 55 11
Stockholm Småhus 57 38 5
Göteborg Bostadsrätt 42 44 15
Göteborg Småhus 43 56 1
Malmö Bostadsrätt 22 60 18
Malmö Småhus 49 47 3

 

I Malmö räknar en stor majoritet, 80 procent av mäklarna med oförändrade priser på bostadsrätter under det tredje kvartalet. En majoritet tror också på ett oförändrat utbud av både villor och bostadsrätter. Vad gäller efterfrågan tror en majoritet på en stabil efterfrågan vad gäller bostadsrätter och en ökad eller stabil efterfrågan på villor.

Mäklarbarometern är en kvartalsvis enkät till 220 fastighetsmäklare i de tre storstadsområdena.    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här