Mälardalen Omsorgsfastigheter förvärvar flerbostadsportfölj för 1,1 miljarder

Fastighetsbolaget Mälardalen Omsorgfastigheter har via sitt dotterbolag köpt en flerbostadsportfölj i Södertälje till ett fastighetsvärde på 1,1 miljarder kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Portföljen innefattar 871 hyresbostäder med en total yta om 62 600 kvadratmeter och ett driftnetto på cirka 45,7 miljoner kronor per år.

Betalningen sker dels med bankfinansiering och dels en riktad emission till säljarna, med en emissionskurs på 105 kronor per aktie.

Tillträde är planerat till den 14 december.

”Vi är väldigt nöjda med affären och köpet av en fin fastighetsportfölj i Södertälje. Med detta ökar Mofast andelen bostadsfastigheter i sin portfölj, vilket är i enlighet med bolagets strategiska mål. Den bedömda utvecklingspotentialen bedöms också som god”, kommenterar Mofasts VD Mathias Bjerkelius.