Medcap ökar rörelseresultatet

Medcap redovisar ökande omsättning och vinst under andra kvartalet jämfört med samma period året innan.
Karl Tobieson.
Omsättningen steg 12,3 procent till 209,3 miljoner kronor (186,4).

Ebitda-resultat blev 41,0 miljoner kronor (36,3), med en ebitda-marginal på 19,6 procent (19,5).

Rörelseresultatet blev 24,2 miljoner kronor (22,3), med en rörelsemarginal på 11,6 procent (12,0).

Resultatet före skatt var 22,1 miljoner kronor (18,0).

Resultatet efter skatt blev 19,4 miljoner kronor (13,8), en ökning med 40,6 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,3 kronor (1,0), vilket innebär en ökning med 30,0 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 48,5 miljoner kronor (9,1).

När det gäller coronapåverkan skriver bolagets vd Karl Tobieson följande:

”Även om vi under andra kvartalet inte sett så dramatisk påverkan på våra affärer, förutom i Abilia Norge där fallet är betydande under kvartalet, så har samtliga verksamheter upplevt en kraftigt ökad osäkerhet som också ökat fokus på anpassning och omställning till nya förutsättningar. Under kvartalet har koncernen mottagit permitteringsstöd om totalt en miljon kronor i Abilias dotterbolag i Sverige, Norge och Storbritannien.”

Under kvartalet tog Medcap in 229 miljoner kronor i en riktad nyemission för att skapa beredskap för nya förvärv.

Medcap, Mkr Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 209,3 186,4 12,3%
EBITDA 41,0 36,3 12,9%
EBITDA-marginal 19,6% 19,5%
Rörelseresultat 24,2 22,3 8,5%
Rörelsemarginal 11,6% 12,0%
Resultat före skatt 22,1 18,0 22,8%
Nettoresultat 19,4 13,8 40,6%
Resultat per aktie, kronor 1,3 1,0 30,0%
Kassaflöde från löpande verksamhet 48,5 9,1 433,0%