Medcap rapporterar ökat ebitda-resultat

Medicinteknikbolaget Medcap redovisar ökande omsättning och ebitda-resultat under andra kvartalet jämfört med samma period året innan.
Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT /
”Det andra kvartalet bekräftar att koncernen fortsätter utvecklas positivt. Det pågår ett aktivt
affärsutvecklingsarbete i koncernens bolag och jag ser fram emot att detta ska realisera
ytterligare potential”, säger vd Anders Dahlberg i rapporten.

Omsättningen steg 11,5 % till 233,4 miljoner kronor (209,3).

Ebitda-resultat blev 46,1 miljoner kronor (41,0), med en ebitda-marginal på 19,8 % (19,6).

Rörelseresultatet blev 27,6 miljoner kronor (24,2), med en rörelsemarginal på 11,8 % (11,6).

Resultatet före skatt var 21,8 miljoner kronor (22,1).

Resultatet efter skatt blev 16,4 miljoner kronor (19,5), en minskning med 15,9 % mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,1 kronor (1,3), vilket innebär en minskning med 15,4 % mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 33,1 miljoner kronor (48,5).

Medcap, Mkr Q2-2021 Q2-2020 Förändring
Nettoomsättning 233,4 209,3 11,5%
EBITDA 46,1 41,0 12,4%
EBITDA-marginal 19,8% 19,6%
Rörelseresultat 27,6 24,2 14,0%
Rörelsemarginal 11,8% 11,6%
Resultat före skatt 21,8 22,1 -1,4%
Nettoresultat 16,4 19,5 -15,9%
Resultat per aktie, kronor 1,1 1,3 -15,4%
Kassaflöde från löpande verksamhet 33,1 48,5 -31,8%