Minskat resultat för Karolinska Development

Karolinska Development redovisar ett resultat efter skatt på 7,5 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019 (31,3).

Resultatet per aktie uppgick till 0:12 kronor (0:49).

Nettoomsättningen uppgick till 1,0 miljoner kronor (0,8).

Portföljens totala verkliga värde uppgick till 995 miljoner kronor i slutet av juni 2019, upp från 970 miljoner kronor vid slutet av föregående kvartal. Portföljens netto till verkligt värd var samtidigt 652 miljoner kronor, upp från 636 miljoner kronor vid slutet av närmast föregående kvartal.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -16,7 miljoner kronor (-21,6) med likvida medel på 11,0 miljoner kronor (11,3) vid rapportperiodens utgång. Inklusive kortfristiga placeringar låg likvida medlen på 36,1 miljoner kronor (96,5).OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.