Något högre inflationsförväntningar

Penningmarknadens inflationsförväntningar är något högre på två års sikt, enligt TNS Sifo Prosperas senaste mätning i juli.
Stefan Ingves. Foto: Claudio Bresciani/TT, Anders Wiklund/TT

Penningmarknadens förväntningarna på den svenska inflationen, mätt som Riksbankens målvariabel KPIF, ligger i augusti något högre vid 1,7 procent, jämfört 1,6 procent med i juli, på två års sikt.

Detta i jämförelse med bedömningarna i förra månaden.

Det framgår av TNS Sifo Prosperas senaste mätning i juli.

Bedömningarna gällande BNP-tillväxten på 12 månaders sikt har höjts något för prognosperioden. På ett års sikt är nu prognosen 3,6 procent, mot 3,4 i juli.

Undersökningen görs på uppdrag av Riksbanken.