Netent ökar omsättning och justerat resultat

Bettingutvecklaren Netent ökade omsättningen och det justerade resultatet.
Net Ents vd Therese Hillman. Foto: Net Ent

Omsättningen steg 23,9 procent till 518 miljoner kronor (418). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 493.

Ebitda-resultat blev 229 miljoner kronor (196), med en ebitda-marginal på 44,2 procent (46,9).

Ebitda-resultatet, justerat, uppgick till 254 miljoner kronor (196), väntat 243, med en justerad ebitda-marginal på 49,0 procent (46,9).

Rörelseresultatet blev 119 miljoner kronor (126). Rörelsemarginalen var 23,0 procent (30,1).

Justerat rörelseresultat utföll på 145 miljoner kronor (126), med en justerad rörelsemarginal på 28,0 procent (30,1).

Resultatet efter skatt blev 82 miljoner kronor (120), analytikerkonsensus 65.

Resultat per aktie hamnade på 0,34 kronor (0,50).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 205 miljoner kronor (150).


Netent, Mkr Q2-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 518 493 5,1% 418 23,9%
EBITDA 229 196 16,8%
EBITDA-marginal 44,2% 46,9%
EBITDA, justerat 254 243 4,5% 196 29,6%
EBITDA-marginal, justerad 49,0% 49,3% 46,9%
Rörelseresultat 119 126 -5,6%
Rörelsemarginal 23,0% 30,1%
Rörelseresultat, justerat 145 126 15,1%
Rörelsemarginal, justerad 28,0% 30,1%
Resultat före skatt 130,8
Nettoresultat 82 65 26,2% 120 -31,7%
Resultat per aktie, kronor 0,34 0,50 -32,0%
Kassaflöde från löpande verksamhet 205 150 36,7%

”För att ytterligare stärka konkurrenskraften och öka effektiviteten påbörjade vi en full integration
med Red Tiger under kvartalet. Red Tiger fortsätter att överträffa våra förväntningar med sina
prisbelönta spel och expansionen till nya marknader fortsätter. Tillsammans med en stark
produktpipeline, inträden på nya reglerade marknader och satsningen inom Live Casino för NetEnt ger det oss goda förutsättningar att leverera fortsatt lönsam tillväxt under 2020″, skriver vd Therese Hillman i rapporten.

Netent-chefen skriver att bolaget inte har påverkats av covid-19 än så länge.

“Det är svårt att förutspå vilka effekter covid 19-situationen kommer att ha på ekonomin i allmänhet och vår bransch i synnerhet, men vi bedömer att den underliggande digitaliseringstrenden inom spelbranschen kommer att fortsätta och erbjuda tillväxtmöjligheter för NetEnt framöver. Hittills har vår verksamhets finansiella utveckling inte påverkats negativt av utbrottet av covid-19”, skriver hon.    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här