Next Biometrics minskar förlusten

Next Biometrics redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad förlust.
Foto: Next Biometrics
Omsättningen sjönk 54,8 procent till 13,6 miljoner norska kronor (30,1).

Ebitda-resultat blev -21,9 miljoner norska kronor (-32,8).

Rörelseresultatet blev -33,4 miljoner norska kronor (-36,9).

Resultatet före skatt var -34,9 miljoner norska kronor (-37,1).

Resultatet efter skatt blev -34,6 miljoner norska kronor (-37,1).

Resultat per aktie hamnade på -0,64 norska kronor (-0,72).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -10,8 miljoner norska kronor (-23,8).

Likvida medel uppgick till 97,8 miljoner norska kronor (163,5).

Under juni har bolaget genomfört en riktad nyemission och tagit in 50 miljoner norska kronor vilket följdes av en företrädesemission på 10,8 miljoner i juli.

Bolagets vd Peter Heuman konstaterar att de kostnadsbesparingar som tidigare gjorts tydligt ger effekt och att man är på väg mot målet om en opex på 5 miljoner norska kronor per månad. Det målet ska uppnås under fjärde kvartalet i år och siffran kan jämföras med 16 miljoner norska kronor per månad under fjärde kvartalet 2019.

Next Biometrics, MNOK Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 13,6 30,1 -54,8%
EBITDA -21,9 -32,8
Rörelseresultat -33,4 -36,9
Resultat före skatt -34,9 -37,1
Nettoresultat -34,6 -37,1
Resultat per aktie, NOK -0,64 -0,72
Kassaflöde från löpande verksamhet -10,8 -23,8
Likvida medel 97,8 163,5 -40,2%


    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här