Nobia rusar på höjd riktkurs från DNB

DNB höjer riktkursen för köksbolaget Nobia till 72 kronor (67) med upprepad köprekommendation.
Revideringen kommer från att banken noterar ett ökat intresse för trädgårdsarbete under coronapandemin som nu övergår till att inkludera inomhusförbättringar. För Nobias del märks intresset för dess produkter genom Google-sökningar. Tre av dess ledande nordiska varumärken har upplevt en rejäl ökning på söktjänsten.

DNB uppfattar sökutvecklingen som tecken på en solid orderstock för 2021 samtidigt som Nobias rivaler i Storbritannien indikerar en fortsatt stark återhämtning med start i tredje kvartalet.

Nobia har en betydande del av verksamheten i Storbritannien.

Nobia-aktien lyfter 8,4 procent under onsdagens inledande handel.