Nobina levererar omvänd vinstvarning 

Bussoperatören Nobina presenterar sitt preliminära resultat för fjärde kvartalet 2020/21 till följd av högre vinst än marknadsförväntningarna.
Nobina

Omsättningen förväntas öka med 9,8% till 2 860 miljoner kronor medan det justerade resultatet före skatt ökar med 85-95 miljoner till 120-130 miljoner, i jämförelse med samma period året innan, meddelar Nobina i sin omvända vinstvarning.

”Bakgrunden till resultatförbättringen beror i huvudsak på den högre än förväntade användningen av teststationer som Samtrans tillhandahåller för att möta samhällets behov under pandemin”, skriver bolaget i sitt pressmeddelande.

Nobina har även erhållit retroaktiva intäkter om 25 miljoner från avslutade avtalsförhandlingar, där bolaget nått överenskommelser med uppdragsgivare gällande hantering av pandemins effekter. Sammantaget med positiva effekter från extratrafik i Sverige och Norge samt positiva effekter från kontraktsmigrering bidrar det till den samlade resultatförbättringen.

Nobina släpper sin fullständiga rapport den 9 april klockan 08.00.