Nordea: Inflationssiffrorna en lättnad

Inflationen i september kom in lägre än väntat i september och Nordea kallar i en kommentar siffrorna för "en lättnad".
Nordea Torbjörn Isaksson

I september ökade inflationen enligt KPIF med 2,8%, ned från 2,4 procent i augusti. Det var lägre än Riksbankens och marknadens prognos om 3,0%. Även Nordea räknade med en uppgång på 3.0%.

Högsta inflationen sedan 2008 – tack vare höga elpriser

Enligt bankens chefsanalytiker Torbjörn Isaksson var det matpriserna som överraskade på nedsidan, men han menar att nedgången troligtvis är temporär.

”Septemberinflationen kom in lägre än prognoserna. Vi väntar oss att KPIF-inflationen stiger till över 3% under de kommande månaderna, men september månads låga siffror tar bort lite av uppsideriskerna i våra prognoser”, skriver han.

Banken tror fortsatt att Riksbanken behåller reporäntan oförändrad på 0%.