Högsta inflationen sedan 2008 – tack vare höga elpriser

Inflationstakten enligt KPIF var 2,8% i september 2021. Det är den högsta inflationstakten sedan oktober 2008. Det skriver SCB.
Foto: Izabelle Nordfjell/TT

Inflationstakten kom således in högre än Riksbankens mål på 2,0%. Dock låg siffran under både Riksbankens prognos och konsensusdata, som låg på 3,0%.

I augusti låg inflationstakten på 2,4%, skriver SCB.

Inflationstakten påverkades främst av höjda boendekostnader, där bidraget från elpriser stod för den största delen.

”Inflationstakten ökar i september, vilket till stor del beror på höjda elpriser”, säger Caroline Neander, prisstatistiker på SCB.

”Sanslöst av Riksbanken – största balansräkningen sedan 1700-talet”

Priserna på biluthyrning sjönk dock i september, efter en tidigare hög nivå. Samtidigt sjönk livsmedelspriserna i september, vilket är säsongsnormalt.

Månadsförändringen från augusti till september var 0,5%. Väntat var en uppgång på  0,7%. Under motsvarande period 2020 ökade priserna med 0,1%.

Inflationstakten beräknad exklusive energiprodukter var 1,5% i september, vilket är en ökning sedan augusti då det var 1,4%.