Nordea ser högre bolåneräntor framöver

Skillnaden mellan boräntor med kort löptid kontra längre väntas minska. Det skriver Nordeas chefsekonom Annika Winsth i sin Boränteprognos.
Nordeas Annika Winsth
Annika Winsth, chefsekonom Nordea Foto: Simon Rehnström / SvD / TT
I sin boränteprognos skriver Annika Winsth om att finansmarknaderna mer eller mindre har lagt pandemin bakom sig. Samtidigt fortsätter centralbankernas massiva stimulanser, vilket skapar förutsättningar för ekonomisk återhämtning med ett något högre inflationstryck. Detta innebär att räntor med längre löptider stiger och att räntebotten är passerad.

”Trots signaler om återhämtning är centralbankerna tydliga med att de ämnar föra en expansiv politik länge ännu. Det talar för att räntor med kort löptid förblir låga och att räntekurvan därmed brantar, det vill säga att räntor med längre löptider stiger mer och så småningom över de med kort löptid”, skriver Annika Winsth

Hon pekar på att det omvända en tid gällt för bolåneräntor, men denna ovanliga skillnad förväntas minska framöver. Det kommer dock dröja innan räntor med längre löptider kommer ifatt den korta räntan.

”För de hushåll som vill nyttja dagens låga räntenivåer och binda delar av sina lån börjar det bli tid att agera. Fortsätter de underliggande räntorna att stiga i linje med vad vi har sett den senaste tiden dröjer det inte länge förrän även bolåneräntorna höjs”, skriver hon.