Nordea ser uppstuds i ekonomin

I sin senaste konjunkturrapport skriver Nordea att den ekonomiska krisen inte verkar bli lika djup som tidigare befarat och att man inte ser behov av några större stimulanspaket.
Annika Winsth, chefsekonom Nordea Foto: Simon Rehnström / SvD / TT

Den ekonomiska nedgången var dramatisk i våras. Men svensk ekonomin växer nu på bred front och redan till nästa sommar är BNP-nivån tillbaka där den var före krisen”, säger Annika Winsth Nordeas chefsekonom, i ett pressmeddelande.

Bilden av att det värsta krisläget är över har förstärkts under sommaren, skriver Nordea i konjunkturrapporten. Förutsättningarna för en fortsatt återhämtning ser goda ut, även om en viss risk för bakslag inte går att utesluta. Således upprevideras också prognoserna. Tillväxten i Sverige kan också bli högre än beräknat i rapporten, speciellt då efterfrågan från grannländerna är solid.

“Arbetslösheten toppar nu och varslen stabiliserades på en normal nivå redan under sommaren. Det samtidigt som antalet nya lediga platser vänder upp och delar av de stora varsel som lades i våras inte tycks resultera i uppsägningar”, säger Annika Winsth.

Bostadspriserna förväntas stiga med 6 procent i år, vilket tillsammans med en ljusning på arbetsmarknaden, ger hushållen tillförsikt.

“Några allmänna och större stimulanspaket för att starta igång ekonomin behövs därmed inte. Riktade stöd till särskilt drabbade sektorer och åtgärder för grupper med svag förankring på arbetsmarknaden är däremot motiverade. Kloka strukturåtgärder, och då inte minst inom utbildning, bör alltid vara i fokus, säger Annika Winsth.

I rapporten noteras även att det ser ljusare ut globalt, vilket innebär att världshandeln kommer igång igen, något som också är positivt för den svenska utvecklingen.

Sverige, nyckeltal 2018 2019 2020P 2021P 2022P
BNP, % 2,0 1,3 -3,2 4,1 2,0
BNP, kalenderkorrigerad, % 2,1 1,3 -3,5 4,0 2,0
Arbetslöshet, % 6,3 6,8 8,5 8,5 7,4
Inflation, KPIF, årsgenomsnitt, % 2,1 1,7 0,5 1,1 1,0
Offentligt finansiellt sparande, % av BNP 0,8 0,4 -4,3 -3,3 -1,5
Källa: Nordea


    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här