Nordeas resultat före kreditförluster högre än väntat

Nordea Bank redovisar intäkter som var högre än väntat under andra kvartalet. Resultatet före kreditförluster kom också in högre än väntat. Banken hade nettoåterföringar av kreditförluster.
Nordeas Frank Vang-Jensen
Foto: Tobias Ohls

De totala intäkterna uppgick till 2 418 miljoner euro (2 090), vilket var bättre än Factsets analytikerkonsensus som låg på 2 316 miljoner euro.

Räntenettot uppgick till 1 232 miljoner euro (1 091), väntat 1 209 miljoner euro.

Provisionsnettot blev 878 miljoner euro (673), väntat var 822 miljoner euro.

Rörelsekostnaderna uppgick till 1 131 miljoner euro (1 088), analytikerkonsensus var 1 089 miljoner euro. Banken spår nu att kostnaderna för 2021 väntas uppgå till omkring 4,6 miljarder
euro. Den förra bedömningen var att kostnaderna väntades understiga 4,6 miljarder.

”Den betydligt högre affärsaktiviteten under kvartalet resulterade i högre intäkter och vinster, men också något högre rörelsekostnader, inklusive avsättningar för rörliga ersättningar”, säger vd Frank Vang-Jensen i rapporten.

Rörelseresultatet före kreditförluster blev 1 287 miljoner euro (1 002), väntat var 1 227 miljoner euro.

Kreditförlusterna utgjordes av nettoåterföringar med +51 miljoner euro, väntat var -83.
I fjol var förlusterna 696 miljoner. Banken lägger en prognos om att kreditförlusterna under 2021 väntas bli betydligt lägre än 2020 års nivå.

Rörelseresultatet uppgick till 1 338 miljoner euro (306).

Nordea håller fast vid kapital- och utdelningspolicy, som innefattar att eftersträva en effektiv kapitalstruktur.

”Styrelsen är redo att besluta om en utdelning av högst 0,72 euro per aktie, med utdelning i oktober, när de nuvarande restriktionerna har hävts. Vad gäller återköp av aktier, avser vi
att påbörja programmet under fjärde kvartalet och har nu inlett ansökningsprocessen”, säger vd
Frank Vang-Jensen.

Han säger också att Nordea går in i den nya fasen efter pandemin med en stark position. ”Vi är på god väg att nå våra finansiella mål för 2022.”

Nordea, MEUR Q2-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2020
Intäkter 2 418 2 316 4,4% 2 090
Räntenetto 1 232 1 209 1,9% 1 091
Provisionsnetto 878 822 6,8% 673
Rörelsekostnader -1 131 -1 089 -1 088
Rörelseresultat före kreditförluster 1 287 1 227 4,9% 1 002
Kreditförluster 51 -83 -696

Konsensusdata från Factset