Nordnet bekräftar teckningskursen 96 kronor per aktie

Nätmäklaren Nordnet börjar idag den 25 november att handlas på Stockholmsbörsen, Nasdaq Stockholms huvudlista med kortnamnet SAVE. Teckningskursen har faställts till 96 kronor per aktie, vilket är exakt i mitten av det aviserade intervallet på 88 till 104 kronor per aktie. Bolaget bekräftar därmed mediauppgifter att teckningskursen skulle sättas till 96 kronor, enligt ett pressmeddelande.
Intresset för erbjudandet har varit mycket stort bland såväl stora svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Nordnet får fler än 32 000 aktieägare.

Erbjudandet består av 94 miljoner befintliga aktier i Nordnet som erbjuds av Nordic Capital och Öhman Intressenter. Bolaget kommer inte att erhålla någon försäljningslikvid från försäljningen av aktierna i erbjudandet. Det finns även en övertilldelningsoption på ytterligare högst 14,1 miljoner befintliga aktier, vilket summerar det totala erbjudandet till 108,1 miljoner aktier.

Bolaget har 250 miljoner aktier utestående och börsvärdet blir 24 miljarder kronor räknat på teckningskursen. Erbjudandet omfattar 10,38 miljarder kronor under förutsättning att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo. Av de drygt 32 000 personer som anmält sig för att förvärva aktier i erbjudandet till allmänheten har samtliga tilldelats aktier.