Nu kan Robur flytta utomlands

Utflyttningen av börsföretag tvingar Robur att följa efter. Vid årsskiftet var en femtedel av Roburs allemansfonders aktier utländska och förvaltarna har nu fått möjlighet att flytta även resterande 40 miljarder utomlands.

Börsföretagen flyttar utomlands: Astra och Ericsson är på väg till London, Nordbanken och Stora har flyttat till Finland. Nästa steg är att fondförvaltarna följer efter, både när det gäller förvaltning och placeringar.

SEB Fonder har nyligen beslutat att flytta förvaltningsfokus från Norden till Europa och att öka antalet anställda i London. Och förra veckan tillkännagav Föreningssparbankens fondförvaltare Robur i sin årsrapport att deras allemansfonder ändrat reglerna så att alla pengar kan placeras utomlands.

»Vi måste anpassa oss när våra stora innehav blir utländska, till exempel efter Storas fusion med Enso och Astras planerade fusion med Zeneca«, säger Roburs VD Anders Lannebo.

En elefant

En bakomliggande orsak till förändringen finns dock enligt Affärsvärldens uppfattning. Robur och Investor har under flera år varit de två största ägarna på Stockholmsbörsen. Robur ensam äger idag över tre procent av det svenska börsvärdet och relativt sett är Robur därmed lite större än världens största fondförvaltare, amerikanska Fidelity, är på USA-börserna.

Storleken har gjort det svårt att köpa eller sälja aktier utan att kraftigt påverka aktiekurserna. Enbart de sex vanliga allemansfonderna innehöll vid årsskiftet 50 miljarder kronor. Robur har varit en elefant i en porslinsbutik.

Enligt de gamla reglerna fick allemansfonder placera maximalt fem procent av kapitalet utomlands. Men när riksdagen tog bort de speciella skatteförmånerna togs även förbudet att köpa utländska aktier bort.

Under våren 1997 ändrade styrelserna för Roburs allemansfonder placeringsreglerna. »Ambitionen är emellertid inte att drastiskt förändra fondernas profil, utan maximalt 10 procent av fondförmögenheten kommer att kunna placeras i utländska aktier«, skrev Robur i fondernas årsredovisning för 1997.

Gränsen slopad

I somras kom dock nya besked. »Då det bedömts som långsiktigt fördelaktigt för värdeutvecklingen i fonderna har beslut tagits om att öka den möjliga utlandsandelen i fonderna till maximalt 25 procent av fondförmögenheten«, skrev Robur i fondernas halvårsrapport, som skickades ut i augusti 1998. Förra veckan fullbordades ändringen: »Till följd av den snabba internationaliseringen av aktiehandeln och ett flertal genomförda och föreslagna sammanslagningar mellan svenska och utländska bolag har det beslutats att slopa begränsningen att maximalt placerar 25 procent av fondförmögenheten i utländska aktier«, står det i årsredovisningen för 1998.

»Vi gör förändringen dels för att slippa en teknisk diskussion om vilka bolag som är utländska, dels för att hjälpa våra kunder att sprida sitt risktagande utomlands utan skattekonsekvenser«, säger allemansfondernas förvaltare Joachim Spetz.

»Jag vill tona ned dramatiken, det här är absolut ingen signal att vi kommer att ha en utlandsandel på 80 procent vid årets slut.«

Även världsindex

Att säga något annat vore förstås tjänstefel, för det vore att i onödan prata ned aktiekurserna på Roburs stora innehav. Men Roburs storlek talar förstås för att en ökning av andelen utlandsaktier kommer att ta tid.

Samtidigt är högsta möjliga förväntade avkastning för fondspararna centralt. Om Roburs förvaltare och analytiker bedömer att aktierna på Stockholmsbörsen är för högt värderade i förhållande till jämförbara utländska aktier så kan nog omfördelningen ske på några månader.

»Vi behåller Generalindex som jämförelseindex, men vi kommer i framtiden även att redovisa utvecklingen för världsindex när vi rapporterar till kunderna«, säger Joachim Spetz.

Under 1998 har andelen utländska aktier i Roburs allemansfonder ökat från 8 till 20 procent. Vid årets slut stod dock Nokia, Stora-Enso och Autoliv (som visserligen är utländska aktier men som också är noterade på Stockholmsbörsen) för hälften av utlandsplaceringarna. Om man enbart räknar de helt utländska aktierna har andelen utländska aktier ökat från fem till tio procent.

Robur har redan fyra andra fonder som länge blandat svenska och utländska aktier: Kapitalinvest, Sparinvest, Aktiesparfonden och Svenska Kyrkans Värdepappersfond. Tillsammans innehöll de vid årsskiftet 34 miljarder kronor.

Förvaltningen av dessa fonder visar att Robur länge haft en positiv syn på Stockholmsbörsen. De fyra fonderna har de senaste åren haft en låg andel utländska aktier, mellan 10 och 30 procent. Men under 1998 har den ökat och vid årsskiftet var andelen i snitt 30 procent.

Bara tre miljarder

Affärsvärlden har nu flyttat allemansfonderna till gruppen »1/6 utland, 5/6 Sverige« i Fondindikatorn, där de andra fyra fonderna redan finns. Robur har i dag bara en enda ren Sverigefond, som innehåller knappt tre miljarder kronor.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.