Ny rapport: Chefer underkänner sitt eget cv

Många chefer i svenska företag upplever att deras cv inte räcker till för att nå nya milstolpar i karriären. Knappt hälften känner att deras utbildningsmeriter möter de krav som attraktiva arbetsgivare har i dag.

I en Kantar Sifo-undesökning gjord på uppdrag av Handelshögskolans Executive Educations i Stockholm ombads svenska chefer att tänka på en ny yrkesroll som skulle vara ett verkligt attraktivt och realistiskt nästa steg i deras karriär. Därefter fick de bedöma om deras nuvarande cv lever upp till de utbildningsmeriter som arbetsgivaren eftersöker. Endast 49 procent trodde att man skulle få jobbet med nuvarande cv.

Lägst tilltro till det egna cv:t har chefer i gruppen övriga chefsroller (inte vd-roller eller chefer på C-nivå), enligt studien. Där menar 56 procent att de saknar utbildningsmeriter för att ta nästa karriärsteg. Även svenska vd:ar ger sig själva låga betyg på den här punkten. Endast 47 procent anser att deras cv räcker för att klättra i yrkeslivet. Högst tilltro till sina meriter har chefer på C-nivå. Där menar 62 procent av de tillfrågade att deras nuvarande cv är tillräckligt attraktivt för att locka potentiella framtida arbetsgivare.

– Att tilltron till det egna cv:t är så pass låg hos svenska chefer beror inte nödvändigtvis på en faktisk bristande kompetens hos dem. Det handlar snarare om att den höga förändringstakten i samhället ställer höga krav på flexibilitet och löpande utveckling både hos företag och individer. Frågan är sedan hur man bäst möter dessa krav under sin karriär, säger Anders Richtnér, vd för SSE Executive Education.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.