OECD: Sverige går som tåget

OECD skriver i sin senaste konjunkturrapport att Sveriges ekonomi väntas växa raskt med stöd av låga räntor och stigande löner, vilket kommer att lyfta konsumtionen och inflationen. Sysselsättningen fortsätter att växa och arbetslösheten sjunker, bedömer OECD vidare.

Organisationen spår att Sveriges ekonomiska tillväxt, mätt som BNP, kommer att uppgå till +2,9 procent 2015, vilket är snäppet över +2,8 procent som förutspåddes i juniprognosen. För 2016 höjs tillväxtprognosen en aning till +3,1 procent (+3,0). För 2017 spås en tillväxt på +3,0 procent.

Arbetslösheten i Sverige förväntas uppgå till 7,7 procent 2015 (7,7) och sjunka till 7,3 procent 2016 (7,6) samt 6,7 procent 2017.

En särskild utmaning är enligt OECD att integrera den växande strömmen av humanitära migranter och familjeåterförenade migranter in i det svenska samhället och ekonomin.

“Det stora inflödet av migranter utgör en utmaning när det gäller sysselsättning, bostäder och integration in i samhället mer brett. För att möta den här utmaningen kommer det att krävas kraftfulla program för att stärka färdigheter och språkträning”, resonerar OECD.

Penningpolitiken är expansiv, vilket är nödvändigt för att flytta inflationen mot målet, enligt OECD. Konsumentpriserna spås stiga med 0,1 procent 2015 (0,2) och väntas öka med 1,4 procent 2016 (1,4). För 2017 spås KPI-inflationen bli 2,2 procent.

Samtidigt varnar OECD för en överhettad bostadsmarknad.

“Bostadsmarknaden är överhettad och ytterligare makrotillsynsåtgärder behövs. Att fasa ut ränteavdragen skulle bidra till att begränsa bostadsefterfrågan och hushållens skuldökning”, argumenterar organisationen.

“Företagens investeringar kommer att öka ytterligare som svar på stigande efterfrågan, och de rusande huspriserna kommer att fortsätta stödja investeringar i bostäder, men kan också utgöra risker”, uppger OECD vidare.

Privatkonsumtionen förutspås få upp farten i takt med att en stramare arbetsmarknad får genomslag i löner och konsumentförtroendet. Privatkonsumtionen förutspås öka med 2,3 procent 2015 (2,5), 2,8 procent 2016 (2,7) och 2,8 procent 2017.

Det nationella budgetsaldot förväntas uppgå till -1,1 procent 2015 (-1,2), till -0,6 procent 2016 (-0,5) och till -0,3 procent 2017.

OECD är en ekonomisk samarbetsorganisation bestående av 34 medlemsländer. Organisationens länder står för ungefär två tredjedelar av världens produktion av varor och tjänster.

 

 OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här