Ökar i två små värdecase

PORTFÖLJUPPDATERING Nordiska Värdeportföljen viktar upp en snabbt alltmer flygfärdig liten lågvärderad teknikdoldis och viktar om i vindkraftssektorn.

Nordiska Värdeportföljen har tappat ungefär en procent i värde den senaste veckan. Totalavkastningen hittills 2019 är nu 10,8 procent mot 13,1 procent för Stockholmsbörsens OMXSGI index. Sedan starten av Affärsvärlden Analys+ modellportföljen, den 15 december 2017, är dess indexledning nu 11 procentenheter mot OMXSGI (12 procentenheter förra veckan).

Nordiska Värdeportföljen passar nu, på tisdagens stängningskurser, på att vikta upp två innehav där vi gjort uppföljningsinlägg:

  • Dels utökas innehavet i Allgon, vars underliggande siffror från bokslutet alltmer börjar spegla närtidsmöjligheterna från fjolårets förvärvsomställning. I Allgon köps ytterligare 5 800 aktier på stängningskursen 6,02 kronor. Allgons portföljvikt ökar därmed till 10 procent, eller femte största innehav
  • Dels utökas innehavet i Arise, som går vidare med ett av de flera uppdelningsgrepp som vi sett som möjliga dellösningar på den extremt lågt värderade balansräkningen. I Arise köps ytterligare 2 400 aktier på stängningskursen 17,65 kronor, vilket ökar portföljvikten till 5 procent.

Finansiering hämtas från:

  • Dels att sälja ned Eolus Vind med ytterligare 900 aktier till stängningskursen 48,50 kronor.
  • Dels att sälja större delen av innehavet i Telenor, som varit med i portföljen sedan start och hittills överavkastat mot index till klart lägre risk. 175 Telenor-aktier säljs till stängningskursen 168,75 norska kronor samt en SEK/NOK-kurs om 1,0756.

Den fortsatt nästintill fullinvesterade portföljfördelningen är därefter:

Nordiska Värdeportföljen per 2019-03-05.JPGNordiska Värdeportföljen per 2019-03-05

I praktiken har därmed gjorts dels en omviktning i vindkraftssektorn, där portföljens kvarvarande position i vinnaraktien Eolus Vind, på nu 10 procents portföljvikt, har dubbla den ökade Arise-positionens vikt.

Dels får Telenor kvarstå som en bevakningsposition på 1 procent, då aktien fortsätter erbjuda uppvärderingspotential och god löpande avkastning till låg risk. Samtidigt har portföljen betydande sektorexponering mot en annan telekomoperatör i och med januari månads ökning i Millicom, som i dag ligger på 18 procents portföljandel som näst största innehav.

Att vikta upp ett Allgon med Telenor-pengar är givetvis en förskjutning uppåt i riskskalan, om än på marginalen och som del i en bredare, branschspridd värdeportfölj med fortsatt defensiv övervikt.

 

FÖRSÄKRINGSTURNAROUND PÅ RÄTT SPÅR

Bland portföljens än mer lågprofilerade innehav fortsätter den norska försäkringsturnarounden Insr (4 procent) leverera i linje med plan.

Förra veckans bokslut (1, 2) summerade ett 2018 med stark 15 procentig premietillväxt till över 1,5 miljarder norska kronor, något över måltakten. Vad som däremot gick emot bolaget, och övriga aktörer i den norska marknaden, var förhöjda motorskador. Det ledde för Insr:s del till kraftigt förhöjd totalkostnadsprocent på 108 procent brutto, jämfört med målnivån 90–92 procent. Tal över 100 procent innebär försäkringsteknisk förlust.

Samtidigt är det rent finansiellt ingen fara på taket så länge motorskadorna tas igen av premiehöjningar samt åtgärder. Insr:s finansiella ställning förblir stark, med en solvensgrad på 164 procent, långt över målgolvet 130 procent, och kassaflödet från rörelsen vände till upp till kraftigt positivt för första året under börsbolagets mångåriga räddnings- och turnaroundprojekt.

Inför 2019 har Insr lyckats ta ned återförsäkringsgraden till 40 procent, vilket framöver ger större exponering mot de egna försäkringskontrakten på både upp- och nedsidan. Samtidigt faller kostnaderna som andel av premierna. Att nå lönsamhet för helåret 2019 ska vara görbart – om skadeprocenten kommer ned.

Dagen efter bokslutet gjorde Insr:s vd Espen Husstad ännu ett aktieköp. Denna gång köpte Husstad 40 963 aktier och innehar därefter 528 997 aktier. Samtidigt köpte styrelseledamoten Christoffer Rudbeck sina första 5 129 aktier.

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.se

Uppföljning

Här ser du hur alla våra aktieråd har gått.

Analysarkiv

Portföljer

Uppsidan

Pref-guiden