”Ökat på grund av rabatten”

Jonas Thulin är chef över kapitalförvaltningen på Erik Penser Bank och förvaltar blandfonden Penser Dynamisk Allokering. För Affärsvärlden berättar han om varför han är positivt inställd till oljepriset och varför Europa borde lära av amerikansk industri.

Du lämnade Nordea efter nästan tio år efter att ha varit chef för research, storbankens tradingstrategi och tillgångsallokeringen. Hur var det att komma till en mindre bank?

– Här har vi direktkontakt med våra kunder. Det är en liten aktör med snabba beslutsvägar och få affärsområden där kapitalförvaltningen är en viktig del. Det är lätt att dra i gång nya idéer, men också lätt att lägga ner idéer som inte håller.

Hur jobbar ni i er förvaltning?

– Med det ekonometriska modelleringsprogrammet Macrobond bygger vi upp en bild av världen som vi ständigt föder med ny data som analyseras. Utifrån det drar vi slutsatser som vi sedan mappar in efter tillgångsklass och produkter. Det är en analysdriven förvaltning som också blir hela bankens husvy. En lärdom från storbanker är att där kan bankens ekonomer och strateger tycka helt olika, och sedan ska en förvaltare tolka den informationen, något som innebär att avståndet mellan portfölj och bankens vy ibland blev ganska stort.

Er relativt nya fond Penser Dynamisk Allokering är en bred fond där räntebenet består av cirka 35 procent – vilka positioner har ni tagit där?

– Vi exponerade oss mot ränteuppgången redan i augusti och det är en av de positioner som har gått bäst för oss. Varje gång amerikanska räntor går upp tjänar våra kunder pengar. Det är ett fint skydd mot börsen, vilket gör att vi kan ha kvar mycket risk där. Vår syn vid årsskiftet var att kronan skulle försvagas och vi exponerade oss därför i olika valutaaffärer mot kronan. Det har varit väldigt lönsamt. Vår analys var att den svenska kronan inte skulle hålla jämna steg med någon valuta bland G 10-länderna.

Era största svenska aktieinnehav i fonden är Atlas Copco, Investor, Volvo, Nordea, SEB och Industrivärden – inte så mycket risk relativt index?

– På den svenska marknaden har vi som placeringsstrategi att leverera som underliggande index fast bättre och sedan har vi möjlighet att kunna ta risk om vi har ett bra case som vi tror på. Just nu har vi ökat i Industrivärden på grund av substansrabatten, men vi sitter ganska stilla i båten när det gäller svenska aktieinnehav, de är lite underviktade för oss. Vår bedömning är att de borde få mer stryk då marknaden kommer behöva prisa in en sjunkande tillväxttakt.

Hur investerar ni ert utländska aktieinnehav i fonden?

– Amerikansk ekonomi överträffar hela tiden vad marknaden tror att USA klarar av. Landet har gått från en inbromsning till en acceleration i industriproduktionen – något Sverige och Europa kan titta på med avund. Det finns fortfarande stora värden i amerikanska tech-bolag, men där köper vi börshandlade fonder (ETF:er) på Nasdaq för transparensens skull. Sedan har vi också valt att lägga pengar i tillväxtmarknader – både aktier och räntor – för de har en helt annan konjunkturbana jämfört med Europa och Sverige.

Fonden har 15 procent i alternativa investeringar på 15 procent och 5 procent i råvaror. Vad är det för placeringar?

– Jag började här i augusti och historiskt sett bestod alternativa investeringar av en korg med hedgefonder. Det ligger kvar vissa konkurrenskraftiga hedgefonder, men vi inom kapitalförvaltningen som helhet har bytt ut de flesta mot ETF:er. Numera kan man köpa aktivt förvaltade ETF:er inom hedgefondstrategier och det är väldigt bra för slutkonsumenten, billigare och mer transparenta. Vad gäller råvaror fokuserar vi på guld och olja. Vi har varit positiva till oljepriset sedan augusti. Guld är en hedge mot svenska aktier. Vad vi framför allt tjänar på där är att guld är prisat i dollar, det är mer ett valutaspel.

Jonas Thulin

Titel: Chef över kapitalförvaltningen på Erik Penser Bank samt förvaltare av blandfonden Penser Dynamisk Allokering.

Fondens avkastning i år: +1,19 procent. Sedan start 2015: 10,5 procent.

Förvaltat kapital: För banken cirka 30 miljarder kronor, för fonden 349 miljoner kronor.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här