Omvänd vinstvarning från ABB

Kraft- och automationsbolaget ABB släpper preliminära siffror för första kvartalet som är bättre än bolagets senaste prognos och nuvarande konsensus i marknaden. Det innebär att ABB höjer intäktsprognosen för 2021 och räknar med en jämförbar tillväxt på cirka 5% eller högre.
ABB:s VD Björn Rosengren.
ABB:s VD Björn Rosengren. Foto: ABB

Tidigare hade bolaget räknat med en jämförbar omsättningstillväxt i stort sett i linje med det långsiktiga målintervallet, som är 3-5%.

Preliminärt uppgick order till cirka 7,75 miljarder dollar under första kvartalet, en ökning med 6% mot fjolåret. Intäkterna steg 11%, eller cirka 7% på jämförbar basis, till 6,9 miljarder dollar. Operativ ebita-marginal blev cirka 13,5% (10,2).

Enligt Factset låg förväntningarna på orderingången på 7,35 miljarder dollar, intäkterna på 6,6 miljarder dollar samt ebita-marginalen på 12,1%.

”Det preliminära resultatet drevs av en starkare marknadsutveckling än förväntat, särskilt under de sista veckorna i mars, och avser främst kortcykliska affärer. Kvartalsefterfrågan har sannolikt stöttats av kunder som byggt upp lager som är relaterade till såväl begränsningar av komponenttillgänglighet som stigande råvarupriser i industrin”, skriver ABB i sitt pressmeddelande.

ABB släpper sin rapport tisdagen den 27 april klockan 07.00.