Oscar Properties sålde noll lägenheter under fjärde kvartalet

Bostadsutvecklaren Oscar Properties redovisar ett resultat efter skatt på 35,2 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (-293).

Resultatet per aktie uppgick till 2:41 kronor (-10:64).

Nettoomsättningen sjönk till 202 miljoner kronor (257).

Rörelseresultatet steg till 61,7 miljoner kronor (-256).

Oscar Properties varken sålde, bokade eller produktionsstartade någon lägenhet under det fjärde kvartalet.

För helårsperioden blev resultatet efter skatt -2,1 miljoner kronor (-493) med en nettoomsättning på 888 miljoner (1.906).

“Jag kan konstatera att bolaget under perioden med framgång genomfört åtgärder för att stärka soliditeten, minskat låneskulderna och därmed lagt en bra bas för att fortsätta med projektarbetet. Jag tycker att vi tagit stora steg i rätt riktning för att anpassa bolaget till den rådande omvärldssituationen och ser med stor förhoppning fram emot 2020 där vi ser nya möjligheter”, skriver vd Oscar Engelbert i bokslutsrapporten.

Som tidigare har kommunicerats har inte Oscar Properties tillträtt projektet Gasklockan på avsedd tillträdesdag den 31 oktober 2019. Bolaget har hänvisat till att Stockholms stad inte har sanerat marken i enlighet med gällande avtal, en uppfattning som Stockholm stad inte har delat.

“Vår målsättning kvarstår som vi tidigare meddelat, att vi vill genomföra projektet. En förutsättning för detta är att staden sanerar i enlighet med det avtal partnerna har. Kontakt har tagits med Stockholm stad och vårt mål är fortfarande att med partner tillträda marken och starta byggnationen så snart förutsättningarna för tillträde i enlighet med avtalet är uppfyllda av staden”, skriver Oscar Engelbert.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här