Paradox minskar resultatet mer än väntat

Gamingbolaget Paradox redovisar en omsättning och en nettovinst som var lägre än väntat under fjärde kvartalet. Rörelsevinsten minskade. Styrelsen föreslår oförändrad utdelning.
Ebba Ljugerud, VD Paradox.
Ebba Ljugerud, VD Paradox.

”2020 blev det bästa året i Paradox historia, med god tillväxt av intäkter, vinst och spelare. Våra etablerade varumärken fortsätter att utvecklas och växa med nya spelare och nytt innehåll, och den lyckade lanseringen av Crusader Kings III i tredje kvartalet gav ett ytterligare lyft”, säger VD Ebba Ljungerud i rapporten.

Omsättningen steg 13,7% till 433,7 miljoner kronor (381,3). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 448. Intäkterna under kvartalet kom främst från Cities: Skylines, Crusader Kings III, Europa Universalis IV, Hearts of Iron IV och Stellaris.
Rörelseresultatet blev 79,5 miljoner kronor (163,5). Rörelsemarginalen var 18,3% (42,9).

Resultatet före skatt var 78,6 miljoner kronor (156,7).

Resultatet efter skatt blev 59,5 miljoner kronor (130,5), analytikerkonsensus 117.

Resultatet påverkades negativt av att Paradox nu tillämpar en degressiv avskrivningsmodell för både Crusader Kings III och Empire of Sin, vilket innebär att större kostnader tas under de två första kvartalen efter en spellansering. Under kvartalet har även ett icke-offentliggjort spelprojekt avslutats. Nedskrivningen och den degressiva avskrivningsmodellen har påverkats fjärde kvartalet negativt med 52 miljoner kronor.

Resultat per aktie hamnade på 0,56 kronor (1,24).

I utdelning föreslås 1,00 kronor (1,00).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 387,1 miljoner kronor (265,4).

Paradox-chefen beskriver att man inte är nöjda med lanseringen av maffiaspelet Empire of Sin i fjärde kvartalet, varken med spelets kvalitet eller hur det togs emot av marknaden.

För Empire of Sin har vi nu släppt et flertal uppdateringar för att utveckla spelet i rätt riktning och vi kommer fortsätta bygga spelet för framtiden.”

När det gäller Vampire: the Masquerade – Bloodlines 2 som tidigare försenats har Paradox nu valt att senarelägga lanseringen ytterligare. Det innebär att spelet inte släpps under 2021.

”Vår tillväxt har alltid och kommer att fortsätta variera från kvartal till kvartal och från år till år. Det är en del av vår bransch och någonting vi är bekväma med, och oavsett kortsiktiga utmaningar står vår långsiktiga strategi fast – att, metodiskt och över tid, vidareutveckla våra helägda varumärken och växa publiken runt dem”, skriver Ebba Ljungerud.

Paradox, Mkr Q4-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 433,7 448 -3,2% 381,3 13,7%
Rörelseresultat 79,5 163,5 -51,4%
Rörelsemarginal 18,3% 42,9%
Resultat före skatt 78,6 156,7 -49,8%
Nettoresultat 59,5 117 -49,1% 130,5 -54,4%
Resultat per aktie, kronor 0,56 1,24 -54,8%
Kassaflöde från löpande verksamhet 387,1 265,4 45,9%
Utdelning per aktie, kronor 1,00 1,00 0,0%

Konsensusdata från Factset