Positiva tecken på arbetsmarknaden

Sysselsättningen steg i maj, enligt SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU). Även antalet anställda och arbetade timmar ökar och Nordea tror att sysselsättningen kommer att vara tillbaka till förkrisnivåer under sommaren.
Arbetslöshet
Foto: Jessica Gow/TT

Enligt säsongsrensade och utjämnade data uppgick antalet arbetslösa till 506 000 i maj, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 9,1% , en oförändrad siffra jämfört med april. SCB skriver dock att det är en ökning jämfört med tidigare månader 2021.

Samtidigt visar säsongsrensade och utjämnade data att sysselsättningen i maj uppgick till 5 044 000 personer och sysselsättningsgraden var 67,1%. Jämfört med tidigare månader 2021 visar säsongsrensade och utjämnade data på en ökning i antalet och andelen sysselsatta.

Även antalet anställda och antalet arbetade timmar ökade, säsongsrensat och utjämnat, jämfört med tidigare månader 2021.

Nordeas Susanne Spector skriver i en kommentar att dagens siffror visar på en förbättring på arbetsmarknaden.

”Dagens arbetskraftsundersökning förstärker synen att sysselsättningen växer starkare än väntat och att sysselsättningen kommer att vara tillbaka till förkrisnivåer under sommaren. Alla indikatorer pekat på en fortsatt förbättring.  Bristen på arbetskraft stiger redan. Riksbanken kommer troligtvis göra små justeringar, men återupprepa att förändringarna i arbetskraftsundersökningen ör svåra att tolka”, skriver hon.