Ray Dalio: Fed inflaterar tillgångspriser

Investerarprofilen Ray Dalio anser att den amerikanska centralbanken Federal Reserve inflaterar tillgångspriser.
Vidare bedömer han att konventionella värderingsmetoder inte längre är giltiga samt att den amerikanska dollarn kan komma att försvagas. Det framgår i en intervju med Bloomberg.

Dalio som grundat Bridgewater Associates, världens största hedgefond med 138 miljarder dollar under förvaltning, bedömer att kapitalmarknaderna inte längre är fria marknader som allokerar resurser på traditionella sätt.

Istället drivs ekonomin och marknaderna av centralbanker som koordination med regeringar.

Vidare varnar Dalio för att centralbankernas balansräkningar kan komma att ”explodera” av alla tillgångsköp. Samtidigt är han av åsikten att Federal Reserve behöver vidta åtgärder då ekonomin är systemviktig.