Raysearchs defintiva rörelseresultat något högre än det preliminära

Medicinteknikbolaget Raysearch har släppt sina definitiva siffror för det fjärde kvartalet. Omsättningen och orderingången minskade och rörelseresultatet var negativt.
Raysearch
Bilden visar Raysearch produkt Raystation. Foto: Raysearch
Omsättningen sjönk 31,9% till 159,8 miljoner kronor (234,5).

Rörelseresultatet blev -14,6 miljoner kronor (22,5).

Resultatet efter skatt blev -14,2 miljoner kronor (18,9).

Resultat per aktie hamnade på -0,41 kronor (0,55).

Orderingången landade på 239,1 miljoner kronor (277,2), en minskning med 13,7% mot föregående år. Orderstocken var vid periodens utgång 1 161,3 miljoner kronor (1 155,2).

Ingen utdelning föreslås (0).

I samband med att företaget släppte preliminära siffror förutspådde man följande:

”Raysearchs nettoomsättning i det fjärde kvartalet förväntas uppgå till 160 miljoner kronor (234) medan rörelseresultatet beräknas landa på -16 miljoner kronor (22).”

Raysearch skriver följande rörande en uppdatering kring coronapandemin.

”Det generella marknadsläget förbättras kontinuerligt med fortsatt återhämtning i Asien och tecken på återhämtning i efterfrågan i övriga regioner. Samtidigt registreras en andra eller tredje våg av pandemin i många länder och det är oklart hur lång tid det tar innan vaccinationsprogrammet får effekt. RaySearch bedömer därför att covid-19-pandemin kommer att ha en negativ påverkan på bolagets omsättning och resultat under ytterligare ett antal månader framöver, främst genom att order kan komma att fördröjas, men vi bedömer att pandemins effekter på omsättningen och resultatet normaliseras under 2021.”

Raysearch skriver vidare att man följer utvecklingen noga och är beredd att vidta åtgärder om det behövs. Långsiktigt är man fortsatt positiva.

”Trots utmaningarna på kort sikt, är vi positiva inför framtiden. Det underliggande behovet av effektiva mjukvarulösningar för cancerbehandling är oförändrat och behandling av cancerpatienter är högt prioriterad. Vår bedömning är därför att marknaden och efterfrågan på våra produkter normaliseras till tidigare nivåer när covid-19-pandemin klingat av”, skriver VD Johan Löf.

Raysearch-chefen skriver också att bolagets långsiktiga strategi ligger fast.

Raysearch, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Orderingång 239,1 277,2 -13,7%
Nettoomsättning 159,8 234,5 -31,9%
Rörelseresultat -14,6 22,5
Rörelsemarginal 9,6%
Nettoresultat -14,2 18,9
Resultat per aktie, kronor -0,41 0,55
Utdelning per aktie, kronor 0 0