Raytelligence ökar rörelseförlusten

Radarsensorbolaget Raytelligence redovisar ingen omsättning under tredje kvartalet medan rörelseförlusten ökade något.
Rörelseresultatet blev -1,4 miljoner kronor (-1,2).

Resultatet före och efter skatt var också -1,4 miljoner kronor (-1,2).

Resultat per aktie hamnade på -0,09 kronor (-0,15).

Likvida medel uppgick till 2,6 miljoner kronor (1,5).

Som tidigare meddelat är certifieringsprocessen för klass 2 av EaZense inledd och bolaget uppges stå i startblocken till en global kommersialiseringsfas. Raytelligence bygger nu upp en global återförsäljningsorganisation i Nordamerika, Europa och Asien.

”Vi står starka med vår AI-plattform och vi är hittills ensamma om att erbjuda den här typen av lösning som verkligen utgör en central pusselbit i framtidens sjukvård. Ett minskat besök/dygn hos en brukare i hemtjänsten sparar upp emot 14-28 000 kr/månad”, säger VD:n Klas Arvidson.

Han kommenterar även: ”Vi har en lösning som kan göra verklig skillnad vid den här typen av pandemier, eftersom den möjliggör övervakning av vitalparametrar utan att vårdpersonalen behöver träffa patienten fysiskt”.

Raytelligence, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -1,4 -1,2
Resultat före skatt -1,4 -1,2
Nettoresultat -1,4 -1,2
Resultat per aktie, kronor -0,09 -0,15
Likvida medel 2,6 1,5 73,3%