Rekordhög fondförmögenhet i maj

Nysparandet i fonder uppgick till 11 miljarder kronor i maj och i princip samtliga fondtyper uppvisade nettoinsättningar.
Aktier, Fonder
Foto:TT

Den samlade fondförmögenheten i Sverige öka i maj med närmre 38 miljarder kronor till rekordhöga 6 084 miljarder. Det skriver Fondbolagens förening. Av den totala fondförmögenheten var 3 955 miljarder, motsvarande 65%, placerade i aktiefonder.

Premiepensionen uppvisade under månaden ett nettoinflöde på drygt 6 miljarder kronor. Detta bidrog till att det totala nysparandet i fonder summerade till 11 miljarder kronor. Under månaden genomfördes den årliga insättningen av rabatter och arvsvinster på spararnas premiepensionskonton.

Värdet på Stockholmsbörsen steg under månaden med 2,5% och aktiefonder uppvisade under månaden ett nettoinflöde på 2 miljarder kronor. Störst var insättningarna  i globalfonder följt av Sverigefonder.

Blandfonder såg nettosinsättningar på 4,2 miljarder. Korta räntefonder och långa räntefonder noterade nettoinflöden på 3,7 respektive 0,9 miljarder kronor. Från företagsobligationsfonder gjordes dock nettouttag på 0,5 miljarder kronor.

”Återigen slår spararnas fondförmögenhet rekord, samtidigt som börsen på hemmaplan fortsätter att ticka uppåt. Stockholmsbörsen är de facto en av de bäst presterande börserna globalt hittills i år, vilket även visar sig i spararnas ihållande intresse för just Sverigefonder. En något försiktigare strategi kan dock anas hos de aktiva fondspararna, jämfört med månaderna innan, då blandfonder och korta räntefonder står för ett större nettosparande än aktiefonder som helhet under maj”, säger Johanna Englundh, sparekonom på Fondbolagens förening.

Hittills i år uppgår nettosparandet i fonder till totalt 70,3 miljarder kronor och hela 70,7 miljarder har nysparats i aktiefonder.