Så mycket väntas sysselsättningen öka

Arbetsförmedlingens nya prognos visar att sysselsättningen ökar med 120.000 personer under 2019-2020. Samtidigt väntas arbetslösheten uppgå till 6,5 procent 2019 och 6,7 procent 2020.

Det skriver Arbetsförmedlingen, AF, i sin arbetsmarknadsprognos som presenterades på onsdagen.

I den senaste prognosen, i december, räknade Arbetsförmedlingen med en arbetslöshet på 6,5 procent 2019 och 6,7 procent 2020. Under 2018 var arbetslösheten 6,4 procent.

Statistiken grundar sig på SCB:s definition av den öppna arbetslösheten, men har en snävare åldersgrupp om 16-64 år till skillnad från SCB som har 15-74 år.

Sysselsättningen väntas öka med 67.000 under 2019 och 53.000 under 2020. Sysselsättningsgraden stiger till 79,5 procent 2020.

I decemberprognosen antogs sysselsättningen öka med 65.000 under 2019 och med 46.000 under 2020.

Den totala arbetskraften bedöms öka under prognosperioden, och i kombination med ett svagare konjunkturläge och färre subventionerade jobb leder det till att arbetslösheten ökar.

Prognosen, som bygger på intervjuer med 10.500 arbetsgivare, pekar på en fortsatt hög efterfrågan på arbetskraft. Men efterfrågan avtar och toppen på konjunkturen har passerat.

Dessutom är bristen på arbetskraft ett fortsatt hinder för jobbtillväxten i flera regioner och inom ett flertal branscher. Sysselsättningsnivån är nära taket för inrikes födda vilket gör att utvecklingen är beroende av att utrikes födda kommer i arbete.

“Det är avgörande att utrikes födda kommer i jobb för att arbetsgivare ska kunna växa och för att sysselsättningen ska kunna öka. Nio av tio av de nya jobb som växer fram kommer att tillsättas med personer som är utrikes födda”, säger Mikael Sjöberg, Arbetsförmedlingens generaldirektör, i en kommentar.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här