Arbetsförmedlingen varnar för att långtidsarbetslösheten riskerar bita sig fast

Även om läget på arbetsmarknaden förbättras, så når inte denna återhämtning alla grupper, skriver Arbetsförmedlingen i sin rapport Arbetsmarknadsutsikter våren 2021.
Arbetslöshet
Foto: Jessica Gow/TT

Återhämtningen i svensk ekonomi är i full fart i takt med att pandemiläget förbättras. Det finns även flera positiva signaler på att arbetsmarknaden håller på att återhämta sig såsom att antalet varsel minskar och antalet lediga jobb fortsätter att öka. Men det råder en fortsatt en stor osäkerhet i återhämtningen på arbetsmarknaden och återhämtningen kommer inte alla till del.

”Vi ser en återhämtning som är ojämn över näringsgrenar och grupper av arbetslösa och även geografiskt. Redan före pandemin fanns ett gap mellan de arbetslösas kompetenser och vad arbetsgivarna efterfrågade. Krisen har påskyndat utvecklingen med förändrade konsumtionsmönster, automatisering och digitalisering vilket ökat obalansen. Det finns därför ett stort behov av utbildning och omställning”, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen, i ett pressmeddelande.

Samtidigt som arbetsgivare kan ha svårt att hitta rätt kompetens framöver, riskerar den stora andelen långtidsarbetslösa att öka. Gruppen långtidsarbetslösa har under pandemin ökat till rekordhöga 46% av det totala antalet inskrivna arbetslösa och arbetsförmedlingen menar att andelen kan närma sig 50% under prognosperioden.

Arbetsförmedlingen menar att den nuvarande situationen kräver att fler ställer om och att individer utbildar sig och kanske byter bransch eller yrke. Men de efterfrågar även strukturella åtgärder med en kombination av olika insatser inom arbetsmarknadspolitiken och inom andra politikområden.