Så ser hushållens egen räntebana ut

De svenska hushållen räknar med stigande rörliga bolåneräntor i en ny fråga i Konjunkturinstitutets hushållsbarometer.

Detta är lugnande eftersom det tyder på att det inte är orimliga förväntningar på låga räntor som driver husprisuppgången.

Även de exakta nivåerna ser rimliga ut trots att KI räknar med en högre boränta i ett balanserat konjunkturläge än vad hushållen ser på fem års sikt. Med tanke på osäkerhet i mätningen och bedömningen om boräntorna ligger dock förväntningarna inom ett rimligt intervall.

Det sade Mattias Erlandsson, enhetschef för internationell och finansiell ekonomi vid Konjunkturinstitutet, till journalister på onsdagen.

– Hushållen förväntar sig stigande räntor framöver. Det är lugnande med tanke på diskussionen om det är orimliga ränteförväntningar som driver prisuppgången på husmarknaden, sade han och tillade att KI även anser att nivåerna som hushållen anger för de framtids boräntorna ser rimliga ut jämfört med vad KI räknade med i sin decemberprognos.

Hushållen väntar sig att den rörliga bostadsräntan, max tre månaders bindningstid, är 2,8 procent om ett år, 3,6 procent om två år och 4,3 procent om fem år.

– Det ligger i linje med vår decemberprognos på ett och två års sikt. På fem års sikt är det dock något lägre än vad vi tror, sade Mattias Erlandsson.

Medan hushållen alltså ser en rörlig bolåneränta på 4,3 procent om fem år räknar KI med att bolåneräntan är 5-5,5 procent i ett normalt konjunkturläge. Mattias Erlandsson poängterar dock att KI:s bedömning är att hushållens förväntningar trots allt är rimliga med tanke på att detta dels bara är en mätning under en enskild månad och dels att det finns en stor osäkerhet kring vad bolåneräntan är i ett normalt konjunkturläge.

– Poängen är att hushållens bolåneförväntningar stiger och att de ser rimliga ut, säger han.

nullnullnullnullOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.