Saab slog förväntningarna

Orderingången steg kraftigt för Saab som överraskade med ett högre resultat och omsättning än väntat i det andra kvartalet.
LV9. Foto: Saab

Försvarsbolaget Saab redovisar såväl en högre omsättning som resultat för det andra kvartalet.

Omsättningen steg 4,6 procent till 8 836 miljoner kronor (8 445). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 8 558.

Bruttovinsten blev 1 831 miljoner kronor (1 937), med en bruttovinstmarginal på 20,7 procent (22,9).

Ebitda-resultat blev 1 004 miljoner kronor (974), med en ebitda-marginal på 11,4 procent (11,5).

Rörelseresultatet blev 652 miljoner kronor (630), väntat rörelseresultat var 478. Rörelsemarginalen var 7,4 procent (7,5).

Resultatet efter skatt blev 518 miljoner kronor (429), analytikerkonsensus 323.

Resultat per aktie hamnade på 3,90 kronor (3,23).

Orderingången landade på 9 247 miljoner kronor (5 228).

Saab, Mkr Q2-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2019 Förändring
Orderingång 9 247 5 228 76,9%
Nettoomsättning 8 836 8 558 3,2% 8 445 4,6%
Bruttoresultat 1 831 1 937 -5,5%
Bruttoresultatmarginal 20,7% 22,9%
EBITDA 1 004 974 3,1%
EBITDA-marginal 11,4% 11,5%
Rörelseresultat 652 478 36,4% 630 3,5%
Rörelsemarginal 7,4% 5,6% 7,5%
Nettoresultat 518 323 60,4% 429 20,7%
Resultat per aktie, kronor 3,90 3,23 20,7%

Konsensusdata från Factset