Sagax ökade förvaltningsresultatet under första kvartalet

Fastighetsbolaget Sagax redovisar ett ökat förvaltningsresultat under första kvartalet, jämfört med samma period året innan.
Sagax VD David Mindus ratar kvotering
Sagax. Foto: Jessica Gow/TT
Hyresintäkterna uppgick till 885 miljoner kronor (731), en ökning med 21,1% mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 712 miljoner kronor (602), en ökning med 18,3% mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 786 miljoner kronor (637), en ökning med 23,4% mot föregående år.

Resultatet efter skatt blev 1 581 miljoner kronor (2 157), en minskning med 26,7% mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 4,77 kronor (6,59).

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 103,30 kronor (74,49). Vid utgången av fjärde kvartalet låg värdet på 97,92 kronor.

Bolaget upprepar tidigare prognos för 2022

”För 2022 beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd, tillkännagivna förvärv och försäljningar samt vid nuvarande valutakurser uppgå till 3 200 miljoner kronor. Prognosen tillkännagavs vid avlämnande av bokslutskommuniké för 2021”, skriver bolaget.

Sagax, Mkr Q1-2022 Q1-2021 Förändring
Hyresintäkter 885 731 21,1%
Driftöverskott 712 602 18,3%
Förvaltningsresultat 786 637 23,4%
Resultat före skatt 1 780 2 512 -29,1%
Nettoresultat 1 581 2 157 -26,7%
Resultat per aktie, kronor 4,77 6,59 -27,6%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor 103,30 74,49 38,7%
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.