Sänkta prognoser för OMXS30-bolagen

Analytikerkåren har fortsatt att dra ned förväntningarna på OMXS30-bolagens samlade försäljning under både 2020 och 2021.
Foto: Tobias Ohls
För nettovinsten ges en blandad bild senaste tiden, men dagens förväntningar ligger ändå klart lägre än vad som var fallet för tre månader sedan.

Det framgår av Finwires återkommande sammanställning av konsensusprognoser från det globala börsinformationsföretaget Factset.

De samlade vinsterna för 2020 spås uppgå till cirka 253,7 miljarder kronor vilket innebär en minskning med drygt 20 procent mot 2019 års vinstnivå. För 2021 väntas cirka 336 miljarder i vinst vilket innebär en ökning med 32,4 procent från 2020.

Den samlade försäljningen väntas falla 9,3 procent under 2020 och stiga 7,2 procent 2021.

Tabell 1 – Factset ackumulerade konsensus över försäljning och vinst för OMXS30-bolag, exklusive investmentbolag, i nuläget.

Ackumulerat konsensus OMXS30-bolag, exkl investment, enligt Factset data Utfall senaste året Prognos innevarande år Prognos nästa år
Försäljning, Mkr 3 020 893 2 739 797 2 935 583
Tillväxt, år -9,31% 7,15%
Justerad nettovinst, Mkr 318 279 253 696 335 993
Tillväxt, år -20,29% 32,44%
Källa: Factset

Tabell 2 – Factset ackumulerat konsensus OMXS30-bolag, exklusive investmentbolag – utveckling senaste året.

Ackumulerat konsensus OMXS 30-bolag, ex investmentbolag, enligt Factset data
Historik
2020 %-förändring 2021 %-förändring
Försäljning, Mkr
Nuvarande konsensus 2 739 797 2 935 583
1 vecka sedan 2 744 807 -0,18% 2 941 780 -0,21%
1 månad sedan 2 764 625 -0,90% 2 971 319 -1,20%
3 månader sedan 2 817 017 -2,74% 3 025 853 -2,98%
6 månader sedan 3 048 323 -10,12% 3 152 511 -6,88%
9 månader sedan 3 071 632 -10,80% 3 175 659 -7,56%
12 månader sedan 3 059 695 -10,46% 3 158 993 -7,07%
Justerad nettovinst, Mkr
Nuvarande konsensus 253 696 335 993
1 vecka sedan 254 259 -0,22% 336 626 -0,19%
1 månad sedan 251 912 0,71% 337 835 -0,55%
3 månader sedan 259 601 -2,27% 345 820 -2,84%
6 månader sedan 344 235 -26,30% 382 932 -12,26%
9 månader sedan 349 061 -27,32% 384 090 -12,52%
12 månader sedan 352 649 -28,06% 386 454 -13,06%
Källa: Factset
 
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här