SAS flög 281 000 passagerare i januari

SAS minskade antalet passagerare med 85,5% till 281 000 i den totala trafiken i januari, jämfört med samma månad året innan. Månaden innan var tillväxten -80,2% till 389 000.
SAS VD Rickard Gustafson. Foto: Tobias Ohls
”Under januari månad har nya reserestriktioner införts med kort varsel i Skandinavien och inom övriga EU-regionen. Det gör att från den 1 februari har alla SAS utrikesdestinationer antingen krav på karantän, krav på negativt PCR-test eller ett generellt inreseförbud för de som inte är medborgare i landet. Återinförda och utökade restriktioner har kraftigt minskat efterfrågan på flygresor vilket föranlett att SAS tvingats anpassa såväl erbjudna destinationer som avgångar
efter rådande förutsättningar. De utökade begränsningarna gör att vi bedömer att efterfrågan och därmed vår kapacitet kommer ligga kvar på fortsatt låga nivåer under resten av vintersäsongen”, säger VD Rickard Gustafson.

Mäts trafiken i betalda passagerarkilometer, RPK, minskade flygbolaget med 90,1% under månaden (-87,7).

Kapaciteten, mätt som ASK, minskade med 77,9% i januari (-73,5).

Kabinfaktorn uppgick till 30,0% under månaden (33,1).

PASK uppgick till 0,36, svenska kronor, under månaden (0,42).

Passageraryielden uppgick till 1,20, svenska kronor, i januari (1,26).

SAS januari, 2020 december, 2020
Passagerare, miljoner 0,281 0,389
Passagerare, förändring i procent, YY -85,5 -80,2
RPK, förändring i procent -90,1 -87,7
ASK, förändring i procent -77,9 -73,5
Kabinfaktor, i procent 30,0 33,1
PASK 0,36 0,42
Passageraryield 1,20 1,26