SAS flög 86 procent färre passagerare i juni

SAS passagerartrafik rasade 86 procent i juni jämfört med samma månad i fjol. Det är samtidigt en uppgång från maj månad.

Flygbolaget SAS minskade antalet passagerare med 85,5 procent till 0,427 miljoner under juni, jämfört med samma månad året innan. Månaden före var nedgången 93,7 procent.

Mäts trafiken i betalda passagerarkilometer, RPK, minskade flygbolaget med 94,4 procent under månaden. Månaden före var nedgången 96,9 procent.

Kapaciteten, mätt som ASK, minskade med 91,2 procent under månaden. Månaden före var nedgången 96,0 procent.

Kabinfaktorn uppgick till 52,3 procent under månaden. Månaden före var kabinfaktorn 55,7 procent.

SAS ökar kapaciteten och antalet passagerare, eftersom länder nu successivt öppnar upp.
Jämfört med förra månaden har kapaciteten ökat med 251 miljoner säteskilometer (ASK) och
antalet passagerare har ökat med nästan 270 000. I förhållande till förra året hade SAS i juni
91 procent lägre kapacitet och 86 procent färre passagerare.

SAS fördubblade i mitten av juni kapaciteten till 30 flygplan och i juli tas ytterligare 15 flygplan tillbaka i drift.

– Vi är glada att kunna välkomna fler passagerare ombord, när vi nu långsamt börjar
återuppbygga vårt nätverk och öka tillgängligheten till, från och inom Skandinavien, säger Rickard Gustafson, vd för SAS.

SAS juni, 2020 maj, 2020
Passagerare, miljoner 0,427 0,16
Passagerare, förändring i procent, YY -85,5 -93,7
RPK, förändring i procent -94,4 -96,9
ASK, förändring i procent -91,2 -96,0
Kabinfaktor, i procent 52,3 55,7
PASK 1,01 1,10
Passageraryield 1,92 1,98