SBAB föredrar egna amorteringsregler

Statliga SBAB föredrar att fastställa egna amorteringsregler och rekommendationer där kunden i hög grad själv tar ansvar och bestämmer amorteringstakten på bolån, snarare än att tvångskrav på amortering införs.

Det skriver SBAB:s vd Klas Danielsson och SBAB:s chefsekonom Tor Borg på Dagens Industris debattsida.

”Det är både orättvist och oekonomiskt att stänga ute unga förstagångsköpare från bostadsmarknaden och att ålägga pensionärer med låga inkomster men kanske stora tillgångar, att tvångsamortera”, skriver SBAB-företrädarna.

Tvingande amorteringsregler kan väsentligen påverka hushållsekonomin, bostadsmarknaden och bolånemarknaden, vilket betyder att både eftertanke och tid krävs för genomförande, anser Klas Danielsson och Tor Borg.

Särskilt viktigt är också att konkurrenspåverkande faktorer beaktas i eventuell framtida reglering och lagstiftning avseende amortering. Fungerande konkurrens på den svenska storbanksdominerade bolånemarknaden är avgörande för att konsumenten ska få bästa möjliga bolånevillkor, uppger debattörerna.

De pekar på att omkring 70 procent av Sveriges bolånekunder amorterar på sina bostadslån, och att detta också är fallet hos SBAB. Sedan tidigare kräver bolåneföretaget att nya bolånekunder amorterar om deras lån överstiger 70 procent av bostadens marknadsvärde, och rekommenderar kunder med belåningsgrad över 50 procent att amortera. Varje ny bolånekund får även en individuell amorteringsplan.

”Vi avser att fortsätta med dessa krav och rekommendationer och att i allmänhet stärka och främja en sund amorteringskultur”, heter det.

”Obalansen mellan efterfrågan och utbud på bostäder har vuxit fram under decennier och hänger ihop med felriktade regleringar och ett skattesystem som skapar inlåsningseffekter. Obalansen behöver lösas genom att öka utbudet via bostadsbyggande och en högre rörlighet på bostadsmarknaden”, skriver de vidare.

”Det som behövs då är bland annat förenklade plan- och byggregler, friare hyressättning och sänkta flyttskatter (som med fördel bör kunna finansieras med att höja fastighetsskatten). Tvingande amorteringsregler riskerar snarare att förvärra problemen på bostadsmarknaden, än att lösa dem”, argumenterar Danielsson och Borg.

 

 OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.