SCA skriver upp virkesförrådet

Skogsbolaget SCA:s ebitda-resultat blev 1.055 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019.

Skogsbolaget SCA:s ebitda-resultat blev 1.055 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019.

Analytikerna hade räknat med ett ebitda-resultat på 1.013 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av sju analytikers inför rapporten.

Ebitda-marginalen uppgick till 24,5 procent. Väntat var 21 procent.

Försäljningen uppgick till 4.312 miljoner kronor för perioden. Här låg Infronts konsensusprognos på 4.832 miljoner kronor.

Utdelningen föreslås bli 2:00 kronor per aktie för 2019. Väntat var i genomsnitt en utdelning om 1:94 kronor.

SCA har vid årsskiftet ändrat redovisningsmetod för värdering av bolagets skogstillgångar så att den baseras på marknadsvärdet beräknat utifrån transaktioner i de områden SCA äger skogsmark, uppger bolaget vidare.

Skogstillgången värderades till cirka 70 miljarder kronor per den 31 december 2019, jämfört med det tidigare redovisade värdet om cirka 34 miljarder kronor.

Omvärderingen gav en resultateffekt på ebitda-nivå om cirka 16 miljarder kronor och medförde en avsättning avseende uppskjuten skatt om cirka 3 miljarder kronor.

Nettoeffekten av omvärderingen på periodens resultat blev därför cirka 13 miljarder kronor, uppger SCA.

Omvärderingen och avsättningen för uppskjuten skatt var inte kassaflödespåverkande, framgår det vidare.

Inklusive uppvärderingen blev ebitda-resultaet 17.098 miljoner kronor och rörelseresultatet 16.600 miljoner.
 OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här