Scandi Standard ökade rörelseresultatet

Kycklingbolaget Scandi Standard redovisar en oförändrad omsättning och en förbättring av rörelseresultatet under första kvartalet jämfört med fjolåret.
Scandi Standard
Omsättningen sjönk 0,4% till 2 469 miljoner kronor (2 479).

Justerat ebitda-resultat uppgick till 180 miljoner kronor (159), med en justerad ebitda-marginal på 7,3% (6,4).

Både vanliga rörelseresultatet och det justerade rörelseresultatet landade på 88 miljoner kronor (75), med en rörelsemarginal på 3,6% (3,0).

”Förbättringen var framför allt driven av förbättrat resultat inom Ready-to-eat, och av att koncernen föregående år belastades med kostnader för strategiprojektet”, heter det i rapporten.

Samtidigt fortsätter den danska verksamheten inom Ready-to-cook att brottas med stora problem till följd av ökade kostnader för fåglar och utförsäljning till låga exportpriser. Verksamheten hade ett negativt justerat rörelseresultat på 50 miljoner kronor under kvartalet.

”Mitt viktigaste fokusområde är att hitta en hållbar långsiktig lösning för den danska Ready-to-cookverksamheten”, säger VD Leif Bergvall Hansen.

Resultatet före skatt var 71 miljoner kronor (41).

Resultatet efter skatt blev 54 miljoner kronor (35), och per aktie 0,84 kronor (0,51).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 202 miljoner kronor (180).

Bolaget räknar med en gradvis förbättring av marknadssituationen framöver när restriktionerna för Covid-19 pandemin och fågelinfluensan lyfts.

Scandi Standard, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 2 469 2 479 -0,4%
EBITDA, justerat 180 159 13,2%
EBITDA-marginal, justerad 7,3% 6,4%
Rörelseresultat 88 75 17,3%
Rörelsemarginal 3,6% 3,0%
Rörelseresultat, justerat 88 75 17,3%
Rörelsemarginal, justerad 3,6% 3,0%
Resultat före skatt 71 41 73,2%
Nettoresultat 54 35 54,3%
Resultat per aktie, kronor 0,84 0,51 64,7%
Kassaflöde från löpande verksamhet 202 180 12,2%