SEB: Botten är nära

Även om det kan dröja flera år innan ekonomin är tillbaka till gamla tillväxttrender, räknar SEB med att återtåget inleds under kommande kvartal, skriver banken i Investment Outlook för maj.
Börsen och Johan Hagbarth
Johan Hagbarth.

SEB:s prognoser talar för att ekonomierna är på väg att passera en botten, skriver skriver storbanken i sin Investment Outlook .

”För detta talar pågående återöppnande av samhällen och ekonomier, och de exempellösa stimulanser som sätts in för att stötta företag, konsumenter och marknader”, skriver textförfattarna Kai Svensson och Johan Hagbarth.

Återtåget väntas inledas kommande kvartal, även om det kan dröja flera år för de gamla tillväxttrenderna att vara fullt återställda.

Även om den senaste tidens starka utveckling på börsen har gjort börserna väldigt dyra, vilket ökar risken för bakslag, är SEB försiktigt positiva till börsens förutsättningar på lite sikt.

”Vi ser i dagsläget eventuella börsnedgångar som sannolika köptillfällen”, skriver textförfattarna och pekar på de kraftfulla stimulanserna och låga räntorna som ett tillfälle att skapa långsiktig avkastning i portföljen.

SEB viktade i mars upp globala aktier från en undervikt till en mindre övervikt.

”Höga värderingar till trots är en mindre övervikt i aktier motiverad då vi tror på en ekonomisk förstärkning under nästa år, fortsatt låga räntenivåer samt penningpolitiska stimulanser som kommer att ligga kvar långt efter att den globala ekonomin återhämtat sig”, skriver SEB, som inom svenska aktier har ökat andelen bolag med stabil intjäning, stabila balansräkningar och med inslag av cyklisk exponering.

Vad gäller den internationella aktieexponeringen har SEB fortsatt övervikt amerikanska tillväxtbolag av strukturell karaktär och är även överviktade mot asiatiska tillväxtmarknader och det lågt värderade småbolagssegmentet.

Vad gäller räntedelen har har banken en övervikt krediter, särskilt inom high yield. SEB adderar också en bred alternativportfölj för att balansera risken.

SEB spår att avkastningen för aktier de kommande tolv månaderna kommer att ligga på 7,1 procent, tillväxtmarknader på 7,2 procent och svenska aktier på 7,3 procent.