Securitas vinst bättre än väntat

Säkerhetsbolaget Securitas redovisar en omsättning i linje med förväntat under andra kvartalet. Ebita-resultatet var högre än väntat.

Säkerhetsbolaget Securitas redovisar en omsättning i linje med förväntat under andra kvartalet. Ebita-resultatet var högre än väntat.

Omsättningen sjönk 0,2 procent till 26 499 miljoner kronor (26 556). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 26 213.

Ebita-resultatet uppgick till 1 471 miljoner kronor (1 075), väntat 1 273, med en ebita-marginal på 5,6 procent (4,0).

Resultatet före skatt var 1 045 miljoner kronor (745).

Resultatet efter skatt blev 763 miljoner kronor (545).

Resultat per aktie hamnade på 2,09 kronor (1,50).

Securitas, Mkr Q2-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2020 Förändring
Nettoomsättning 26 499 26 213 1,1% 26 556 -0,2%
EBITA 1 471 1 273 15,6% 1 075 36,8%
EBITA-marginal 5,6% 4,9% 4,0%
Resultat före skatt 1 045 745 40,3%
Nettoresultat 763 545 40,0%
Resultat per aktie, kronor 2,09 1,50 39,3%

Konsensusdata från Factset

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire