SHB ser fortsatt köpläge i ventilationsbolaget

Ventilationsföretaget får i dag höjd riktkurs av Handelsbanken till 212 kronor från 185 kronor. Köprådet står fast inför bolagets delårsrapport den 26 augusti.
Systemair

Handelsbanken skriver i en analys att energibesparingar och hållbarhet är centrala teman i Systemairs produkterbjudande, något som understöds av lagstiftning och globala megatrender.

”Under de senaste månaderna har Systemair levererat särskild ventilationsutrustning till ett flertal sjukhus där fokus legat på tid snarare än pris vilket borde ha varit gynnsamt för marginalerna.”

Enligt Handelsbanken är Systemair välpositionerat för att gynnas av ett ökat fokus på inomhusklimat givet att ventilation är avgörande för energibesparingar i byggnader.

Handelsbanken gör mindre uppjusteringar av sina vinstprognoser inför rapporten för det första kvartalet 2020/21 och bedömer att bolaget har passerat det värsta.

”Vi räknar dock med att återhämtningen kommer att vara fragmenterad och skilja sig från marknad till marknad beroende på lokala faktorer.”