SHT minskar omsättningen och gör förlust

Teknikbolaget SHT Smart High-Tech, som nyligen noterades på Spotlight, redovisar minskande omsättning och en förlust i tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år.
SHT
Foto: SHT
Omsättningen sjönk 89,8% till 0,5 miljoner kronor (4,9). Minskningen beror på att bolaget under tredje kvartalet i fjol intäktsförde en slutavräkning på ett större projekt som löpt under ett par år och som gav en engångsintäkt på 4,7 miljoner.

Rörelseresultatet blev -3,5 miljoner kronor (3,2).

Resultatet före och efter skatt var -3,5 miljoner kronor (3,2).

Resultat per aktie hamnade på -0,31 kronor (0,31).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -2,4 miljoner kronor (-1,2).

Bolagets VD Thien Laubeck uppger att kunden Incavo fortsatt efterfrågar produkterna och att omsättningen under kvartalet egentligen växte, rensat för en engångsintäkt i jämförelsekvartalet.

”Vår kund sedan flera år tillbaka, Incavo i Hong Kong, har fortsatt stark efterfrågan av SHT GT
produkterna. Bolaget har gett ordrar till SHT som fyller produktionsbehovet 6 månader framåt. De har dessutom beställt gränssnittsmaterial i en större storlek, 50×50 mm, för applikation i en ny produkt. Produktionen av dessa 50×50 mm grafenförstärkt gränssnittsmaterial har under perioden startat och första leverans planeras under november månad till kund”, skriver Laubeck.

Framöver uppges SHT ha flera projekt som ligger nära kommersialisering.

”Bolaget är i en spännande period där många projekt ligger i en fas som är nära kommersialisering. Den kapitalanskaffning som genomförts i Kina i dotterbolaget under första halvåret och den nyemission som moderbolaget avslutade i oktober syftar till att kunna realisera de strategiska aktiviteterna som planeras under åren 2021-2023”, uppger Laubeck.

SHT, Mkr Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Nettoomsättning 0,5 4,9 -89,8%
Rörelseresultat -3,5 3,2
Rörelsemarginal 65,3%
Resultat före skatt -3,5 3,2
Nettoresultat -3,5 3,2
Resultat per aktie, kronor -0,31 0,31
Kassaflöde från löpande verksamhet -2,4 -1,2