Sjunkande siffror för Softronic

Softronic minskar såväl omsättningen som resultatet i det första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 183,6 miljoner kronor (187,3), en minskning med 2 procent mot föregående år.

Ebitda-resultat blev 23,4 miljoner kronor (20,1), med en ebitda-marginal på 12,7 procent (10,7). 

Resultatet före skatt var 17,1 miljoner kronor (18,0). 

Resultatet efter skatt blev 13,4 miljoner kronor (14,0), en minskning med 4 procent mot föregående år. 

Resultat per aktie hamnade på 0,25 kronor (0,27), vilket innebär en minskning med 7 procent mot föregående år. 

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 5,8 miljoner kronor (30,5).

Softronic-chefen Per Adolfsson ser en stark underliggande marknad. GDPR kom upp snabbt och försvann snabbt som ämne. 

”Den underliggande efterfrågan på den marknad vi verkar inom är som sagt mycket stark, men man kan notera vissa skiftningar inom den. Det är till exempel intressant att notera att för 12-18 månader sedan var efterfrågan på kompetens inom GDPR extremt stor,
medan den idag är nästan borta. Antingen bedömer de flesta företag och organisationer att de uppfyllt de nya krav som GDPR ställer på hantering av persondata, eller så är det en nedgång i väntan på en nästa våg”, skriver han i rapporten.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.